Ανελκυστήρες Φορτίων

Ανελκυστήρες Φορτίων - Οχημάτων

Οι ανελκυστήρες φορτίων με ή χωρίς τη συνοδεία ατόμων έχουν μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως η γενική μεταφορά οχημάτων ή αντικειμένων, βιομηχανική χρήση καθώς και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις ανέλκυσης μεγάλης κλίμακας

Οι ανελκυστήρες μικρών και μεγάλων φορτίων – οχημάτων ξεχωρίζουν από τη στιβαρή τους κατασκευή. Έχουν ανθεκτική σχεδίαση για προστασία από φθορές και αντοχή σε ειδικές συνθήκες λειτουργίας.

Διαχείριση Parking

  • Υδραυλικοί και μηχανικοί ανελκυστήρες για φρεάτια ειδικών διαστάσεων και διαδρομής.
  • Υδραυλικοί βιομηχανικοί ανελκυστήρες φορτίων με συνοδεία ατόμων έως 7000kg.
  • Υδραυλικοί ανελκυστήρες νοσοκομειακών φορείων. Ανελκυστήρες αυτοκινήτων.

Αναβατόρια

  • Για μεταφορές μικρών φορτίων έως 1000 kg για την εταιρεία, το ξενοδοχείο η το σπίτι σας.
  • Αναβατόρια ή ψαλιδωτές πλατφόρμες φορτίων με ελάχιστο βάθος πυθμένα.

Δείτε ακόμη περισσότερους τύπους Ανελκυστήρων