Ανελκυστήρες Φορτίων

Ανελκυστήρες Φορτίων - Οχημάτων

Οι ανελκυστήρες φορτίων με ή χωρίς τη συνοδεία ατόμων έχουν μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως η γενική μεταφορά οχημάτων ή αντικειμένων, βιομηχανική χρήση καθώς και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις ανέλκυσης μεγάλης κλίμακας

Οι ανελκυστήρες μικρών και μεγάλων φορτίων – οχημάτων ξεχωρίζουν από τη στιβαρή τους κατασκευή. Έχουν ανθεκτική σχεδίαση για προστασία από φθορές και αντοχή σε ειδικές συνθήκες λειτουργίας.

Διαχείριση Parking

Αναβατόρια

Δείτε ακόμη περισσότερους τύπους Ανελκυστήρων