Συντήρηση Ανελκυστήρα

Συντήρηση Ανελκυστήρα

Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα σας σε μηνιαία βάση εξασφαλίζει την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του, καθώς και την διατήρηση συνολικά της εγκατάστασης στο βέλτιστο λειτουργικό επίπεδο. Το τεχνικό μας, προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο και με διαρκή συμμετοχή σε σεμινάρια για να μένει διαρκώς ενημερωμένο σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στον ανελκυστήρα σας. 

Σε συνδυασμό με την άνεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και την τακτική παρακολούθησή του, εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργιά του ανελκυστήρα σας, ενώ παράλληλα προλαμβάνονται βλάβες και κατά συνέπεια υπέρογκες χρεώσεις, που είναι συνήθως προϊόν πλημμελούς συντήρησης.

Με τη χρήση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων σε συνεργασία με την εταιρία WINLIFT γίνεται καταγραφή του προγράμματος συντήρησης, βλαβών, επισκευών και γενικά διατηρούμε πλήρες ιστορικό για κάθε ανελκυστήρα.

Θέλουμε όλοι οι πελάτες μας να απολαμβάνουν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας γι’ αυτό και παρέχουμε τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο ηλεκτρονικά καταγεγραμμένο ιστορικό του ανελκυστήρα σας, όποτε μας το ζητήσετε.

Η συντήρηση του ανελκυστήρα περιλαμβάνει:

 • Λίπανση & καθαρισμό όλων εξαρτημάτων – μηχανισμών
 • Λειτουργικός έλεγχος & ρύθμιση εξαρτημάτων – μηχανισμών
 • Καθαρισμός & διατήρηση της εγκατάστασης (μηχανοστάσιο – φρεάτιο – τροχαλιοστάσιο ) στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
 • Επιθεώρηση για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης συνολικά
 • Αναγγελία βλαβών όλο το 24ωρο
 • Άμεση αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών 365 ημέρες το χρόνο.
 • Δωρεάν κάλυψη αναλωσίμων συντήρησης (λιπαντικά – υλικά καθαρισμού – λαμπτήρες).
 • Προμήθεια & αντικατάσταση τυχόν ανταλλακτικών απαιτηθούν ύστερα από έγγραφη ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον πελάτη.
 • Ασφάλιση των ανελκυστήρων έναντι αστικής ευθύνης όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία
 • Διατήρηση πλήρους βάσης δεδομένων ( ιστορικό βλαβών – συντηρήσεων – ανταλλακτικών ) για κάθε ανελκυστήρα που συντηρούμε.
 • Ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταγραφής συντηρήσεων.